Full House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Thai ver) Full House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Thai ver)
  • Full House - Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Thai ver)
  • Chạy Đâu Cho Thoát
  • Cặp Đôi Trái Ngược
  • Ông Hoàng Khách Sạn - Hotel King
  •  Tập 13 - Liên Minh Người Thách Thức
  • Tập 16 - Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
  • Gala Nhạc Việt 7 - Tết Trong Tâm Hồn