Thông báo nâng cấp hệ thống

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ các bạn tốt hơn, BQT tiến hành nâng cấp hệ thống trong khoảng 30 phút.

Rất mong nhận được sự thông cảm từ các bạn và mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi.


Ban Quản Trị
Trân trọng