Tập 7 - Linh Hồn Bạc - Gintama (2017) Tập 7 - Linh Hồn Bạc - Gintama (2017)
  • Tập 7 - Linh Hồn Bạc - Gintama (2017)
  • Tập 44 - Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
  • Minh Tinh Đại Trinh Thám - Season 2
  • Tập 7 - Masamune Báo Thù
  • Vương Bài Đối Vương Bài 2017