Tập 56 - Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa Tập 56 - Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
  • Tập 56 - Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
  • Tập 80 - Dragon Ball Super
  • Tập 2 - Phúc Kiến (Tạ Y Lâm, An Dĩ Hiên, Trương Manh)
  • Tập 8 - Masamune Báo Thù
  • Minh Tinh Đại Trinh Thám - Season 2