Tập 6 - U Prince Series - Chàng Hoàng Tử Trong Mơ Tập 6 - U Prince Series - Chàng Hoàng Tử Trong Mơ
  • Tập 6 - U Prince Series - Chàng Hoàng Tử Trong Mơ
  • Clear Men – Trận Cầu Trong Mơ
  • Tập Cuối - Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu
  • Đội Xe Biến Hình
  • The Face Vietnam 2016 - Gương Mặt Thương Hiệu 2016