Tập 8 - Masamune Báo Thù Tập 8 - Masamune Báo Thù
  • Tập 8 - Masamune Báo Thù
  • Tập 2 - Phúc Kiến (Tạ Y Lâm, An Dĩ Hiên, Trương Manh)
  • Tập 44 - Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
  • Tập 7 - Linh Hồn Bạc - Gintama (2017)
  • Minh Tinh Đại Trinh Thám - Season 2