Masamune Báo Thù Masamune Báo Thù
  • Masamune Báo Thù
  • Zing Music Space 2016
  • Linh Hồn Bạc - Gintama (2017)
  • Tập 18 - Lý Huệ Trân Xinh Đẹp
  • Tập 17 - Tuổi Thanh Xuân Phần 2