Vương Bảo Cường, Bạch Khách, Triệu Anh Tuấn, Nhạc Vân Bằng, Vương Tổ Lam Vương Bảo Cường, Bạch Khách, Triệu Anh Tuấn, Nhạc Vân Bằng, Vương Tổ Lam
  • Vương Bảo Cường, Bạch Khách, Triệu Anh Tuấn, Nhạc Vân Bằng, Vương Tổ Lam
  • Tập 29 - Lý Huệ Trân Xinh Đẹp
  • Hãy Thật Lòng - Seiren
  • Masamune Báo Thù - Masamune-kun no Revenge
  • Tập 17 - Tuổi Thanh Xuân Phần 2