Tập 9 - Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 2014 Tập 9 - Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 2014
  • Tập 9 - Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 2014
  • Đầu Bếp Đỉnh - Top Chef Vietnam
  • Tập 4 - Vietnam's Next Top Model 2014
  •  Theo Đuổi Tình Yêu Đến Tận Cùng Thế Giới
  • Working!!
  • Transporter The Series - Season 2