Your Singapore Your Singapore
  • Your Singapore
  • Tập 8 - Những Cô Gái Uống Nước Cũng Béo
  • The Twisted Whiskers Show - Season 1
  • Tập Cuối - Kỳ Duyên Trong Gió (Đại Mạc Dao)
  • Tập 4 - Vietnam's Next Top Model 2014
  • Tập 17 - Vòng Liveshow