Zing TV
Zing TV

Dương Khôn

 • Tên thật: Dương Khôn
 • Ngày sinh: 18/12/1972
 • Quốc gia: China

Tiểu Sử của Dương Khôn

Tên thật: Dương Khôn
Ngày sinh: 18/12/1972
Quốc gia: China

Tên Tiếng Hoa: 杨坤
Tên Tiếng Anh: Yang Kun

Đối tác nội dung
Đối tác thiết bị
 • Samsung
 • Sony
 • LG
 • Toshiba
 • TCL
 • Panasonic
 • Google TV
 • Opera TV Browser
 • Dune HD