Zing TV
Zing TV

Lý Gia Thanh

 • Tên thật: Lý Gia Thanh
 • Ngày sinh: 19/02/1967
 • Quốc gia: China

Tiểu Sử của Lý Gia Thanh

Tên thật: Lý Gia Thanh
Ngày sinh: 19/02/1967
Quốc gia: China

Tên phiên âm: Lee Ka Sing (Li Jia Sheng)
Tên Tiếng Anh: Dickson
Tên Tiếng Hoa: 李家声

Đối tác nội dung
Đối tác thiết bị
 • Samsung
 • Sony
 • LG
 • Toshiba
 • TCL
 • Panasonic
 • Google TV
 • Opera TV Browser
 • Dune HD