Zing TV
Zing TV

Mã Đức Chung

 • Tên thật: Mã Đức Chung
 • Ngày sinh: 27/06/1968
 • Quốc gia: China

Tiểu Sử của Mã Đức Chung

Tên thật: Mã Đức Chung
Ngày sinh: 27/06/1968
Quốc gia: China

Tên tiếng Anh: Joe Ma
Tên tiếng Hoa : 馬德鐘/ Ma Tak Chung
Tên tiếng Việt: Mã Đức Chung
Ngày sinh: 27/06/1968
Nơi sinh: HongKong
Chiều cao: 186 cm
Cân nặng: 90kg
Nhóm máu : O

Những film đã đóng:

The Drive of Life (TVB-CCTV, 2007) - Tuế Nguyệt Phong Vân
The Conquest (TVB, 2006) - Song Hùng Tranh Bá
Maiden's Vow (TVB, 2006) - Số Phận Hồng Nhan/Phụng Hoàng Lâu
Revolving Doors of Vengeance (TVB, 2005) - Sóng Gió Khách Sạn
Strike at Heart (TVB, 2005)
The Gâteau Affairs (TVB, 2005)
Summer Heat (2004)
A Handful of Love (TVB, 2004) - Bố Mẹ Bất Đắc Dĩ
Hearts of Fencing II - Sunshine Heartbeat (TVB, 2004)
Lady Fan (2004)
Triumph in the Skies (TVB, 2003) - Bao La Vùng Trời
Vigilante Force (2002)
Eternal Happiness (TVB, 2002) - Mạnh Lệ Quân
Let's Face It (2002)
Country Spirit (2001) - Hương Rượu Tình Nồng
The Awakening Story (2001)
The ICAC Investigations 2000 (2000)
A Taste of Love (2000)
At the Threshold of an Era II (TVB, 2000)
At the Threshold of an Era I (TVB, 1999)
A Matter of Business (1999)
Burning Flame (1998)
Armed Reaction (1997)
A Road and a Will (1997)
Kindred Spirit (TVB, 1995)

Đối tác nội dung
Đối tác thiết bị
 • Samsung
 • Sony
 • LG
 • Toshiba
 • TCL
 • Panasonic
 • Google TV
 • Opera TV Browser
 • Dune HD