Zing TV
Zing TV

Min

 • Tên thật: Min Peechaya Wattanamontree
 • Ngày sinh: 28/04/1989
 • Quốc gia: Thailand

Tiểu Sử của Min

Tên thật: Min Peechaya Wattanamontree
Ngày sinh: 28/04/1989
Quốc gia: Thailand

Đối tác nội dung

Đối tác thiết bị

 • Samsung
 • Sony
 • LG
 • Toshiba
 • TCL
 • Panasonic
 • Google TV
 • Opera TV Browser
 • Dune HD