Cô Gái Ngày Mới Cô Gái Ngày Mới
  • Cô Gái Ngày Mới
  • The Rachel Zoe Project Season 2
  • Cuộc Chiến Giảm Cân Mùa Thứ 12
  •  The Apprentice Asia - Người Tập Sự Phiên Bản Châu Á
  • Project Runway All Stars Season 1
  • Tập 7 - MasterChef US - Season 5
  • Hell's Kitchen Season 12