Cuộc Truy Tìm Trong Mưa Cuộc Truy Tìm Trong Mưa
 • Cuộc Truy Tìm Trong Mưa
 • Running Man Bản Trung Quốc - Hồ Hải Tuyền, Trần Vũ Phàm, Bạch Bách Hà
 • I'm A Singer Season 3 - Tôi Là Ca Sĩ Season 3
 • Masterchef Junior US - Season 3
 • The Amazing Race China Season 1
 • Qủa Cầu Vàng 2014

Đối tác nội dung

Đối tác thiết bị

 • Samsung
 • Sony
 • LG
 • Toshiba
 • TCL
 • Panasonic
 • Google TV
 • Opera TV Browser
 • Dune HD
 • Skyworth