Zing TV

Lý Vũ Xuân - Why Me 2014

Why Me - Thương hiệu liveshow cá nhân độc quyền của Lý Vũ Xuân, mỗi năm một lần, mỗi lần một thành phố khác nhau. Từ năm 2006 - 2015 đã tròn mười năm Why Me. Chủ đề của Why Me 2014 tại thành phố Đại Liên là "Gặp Gỡ", từ năm 1987 với "Ngọn lửa giữa ngày đông" cho đến năm 2014 với "1987 Tôi không biết sẽ gặp bạn", cả đại nhạc hội lấy tuyến thời gian này, nhớ lại mỗi thời khắc quan trọng trong cuộc đời âm nhạc của Lý Vũ Xuân.​

0.0
Đối tác nội dung
Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • Toshiba
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser
  • Dune HD