Zing TV

Trailer Tập 1

00:00:30 18/01/1970
Zing TV

Trailer Tập 2

00:00:30 18/01/1970
Zing TV

Hậu Trường tập 11

00:13:04 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 7

00:14:56 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 4

00:15:14 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 10

00:13:56 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 5

00:14:45 17/01/1970
Zing TV

Tập 7 - Game Xé Thùng

00:02:39 18/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 12

00:21:47 18/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 11

00:14:46 18/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 1

00:20:49 18/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 3

00:14:17 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 12

00:14:13 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 10

00:11:11 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 9

00:15:12 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 6

00:16:46 17/01/1970
Zing TV

Hậu Trường Tập 4

00:13:33 17/01/1970
Đối tác nội dung
Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • Toshiba
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser
  • Dune HD