Upload

Hãy Đăng nhập để upload video.

Bạn có thể upload

- Video chất lượng cao.

- Dung lượng file lên tới 50 MB.

- Định dạng video mp4.

Quy định upload

- Không có nội dung phản động.

- Không có liên quan đến tôn giáo, chính trị.

- Không có tính chất bạo lực, khiêu dâm.

- Không có ngôn ngữ văn tục, khiếm nhã.

- Không có tính chất nhục mạ người khác.

- Chất lượng video không đúng định dạng quy định.

- Video chưa đuợc đồng bộ trên tất cả các servers.

- Video đã tồn tại trên hệ thống.

Góp ý