Bóng Đá: 2 chiếc thẻ vàng liên tiếp nhanh nhất lịch sử bóng đá