Đại Nhạc Hội Unilever - 20 Năm Nâng Tầm Cuộc Sống Đại Nhạc Hội Unilever - 20 Năm Nâng Tầm Cuộc Sống
  • Đại Nhạc Hội Unilever - 20 Năm Nâng Tầm Cuộc Sống
  • Aladdin - Phần 3
  • Love You 100K – Yêu Em 10 Ngàn Đô
  • Tập 3 - Cầu Thủ Nhí 2015
  • Tập 12 - Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế Việt Nam
  • Tập Cuối - Thiếu Nữ Toàn Phong (Phần 1)