Vietnam Idol 2012 (Thần Tượng Âm Nhạc 2012): Nguyễn Duy Khánh - Bão Đêm

Thích

lượt xem

Báo lỗi

Mã nhúng:

x
Tập 24 - Kết Quả Gala 8

Tập 24 - Kết Quả Gala 8

18/1/2013
00:58:51
Tập 21 - Gala 7

Tập 21 - Gala 7

28/12/2012
00:53:39
Tập 20 - Kết Quả Gala 6

Tập 20 - Kết Quả Gala 6

21/12/2012
00:53:36
Tập 19 - Gala 6

Tập 19 - Gala 6

14/12/2012
1:04:15
Tập 18 - Kết Quả Gala 5

Tập 18 - Kết Quả Gala 5

7/12/2012
00:54:57
Tập 17 - Gala 5

Tập 17 - Gala 5

30/11/2012
1:07:15
Tập 16 - Kết Quả Gala 4

Tập 16 - Kết Quả Gala 4

23/11/2012
1:03:35
Tập 15 - Gala 4

Tập 15 - Gala 4

16/11/2012
1:17:48
Tập 14 - Kết Quả Gala 3

Tập 14 - Kết Quả Gala 3

9/11/2012
00:56:07
Tập 13 - Gala 3

Tập 13 - Gala 3

2/11/2012
1:15:10
Tập 12 - Kết Quả Gala 2

Tập 12 - Kết Quả Gala 2

26/10/2012
00:55:56
Tập 11 - Gala 2

Tập 11 - Gala 2

19/10/2012
1:08:59
Tập 10 - Kết Quả Gala 1

Tập 10 - Kết Quả Gala 1

12/10/2012
00:50:20
Tập 9 - Gala 1

Tập 9 - Gala 1

05/10/2012
1:14:08
Tập 8 - Kết Quả Top 10

Tập 8 - Kết Quả Top 10

28/09/2012
00:58:07