Zing News: Bale chạy tăng tốc lên 36km/h chỉ trong vài giây