Zing News: Bay người tranh bóng đạp thẳng vào mặt đối thủ