Zing News: Becks ghi bàn từ giữa sân trong màu áo MU