Zing News: Clip Chelsea được chào đón nồng nhiệt ở Thái Lan