Zing News: Cứu thua đẹp mắt, đập đầu vào khung thành bất tỉnh