Zing News: David Seaman trở thành nạn nhân trong pha đá phạt Artim Sakiri (England 2 MACEDONIA 2, 16/10/2002)