Zing News: Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng diễn tập qua phố Kim Mã