Zing News: Mignolet cản phá thành công cú sút 11m của cầu thủ bên phía Stoke.