Zing News: Nhân viên Vietnam Airlines lấy giấy ăn thấm nước