Zing News: Siêu phẩm sút bóng như tên bắn từ sát đường biên ngang