Zing News: Stephan El Sharaawy thể hiện kỹ năng gắp bỏng đỉnh cao