Zing News: Tỉ số đã được nhân đôi cách biệt cho MU