Zing News: Van Persie thể hiện kỹ năng chơi bóng với lũ trẻ