Zing News: Văn Quyến tiếp tục ghi thêm 1 siêu phẩm