Zing News: Xà ngang, từ quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm, SLNA phối hợp dứt điểm đưa bóng dội vào xà ngang.