Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm kể về câu chuyện của một nữ nhân viên văn phòng ở thành phố lớn. Một lần do bị tai nạn đã làm cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác của một bé gái mười ba tuổi Mã Nhĩ Thái Nhược Hy ở triều đại nhà Thanh những năm cuối thời Khang Hy. Mặc dù cô biết mình không nên tham gia vào âm mưu tranh ngôi báu trong cung đình, cô vô tình trở thành một con rối trong cuộc đấu tranh bởi vì không thể không yêu một ai đó và những người khác đến với tình yêu của cô. Credit: dienanh.net

Xem toàn bộ
 • Quốc gia: China
 • Thời lượng: 45 Phút
0.0 (-/10) 0 lượt đánh giá
Chia sẻ:
Cập nhật: 2011
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 40 - END Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 40 - END

00:38:05
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 39 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 39

00:45:26
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 38 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 38

00:37:45
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 37 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 37

00:48:16
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 36 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 36

00:36:09
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 35 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 35

00:44:50
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 34 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 34

00:35:04
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 33 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 33

00:43:02
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 32 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 32

00:34:38
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 31 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 31

00:45:34
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 30 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 30

00:35:18
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 29 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 29

00:45:20
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 28 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 28

00:35:08
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 27 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 27

00:43:27
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 26 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 26

00:34:59
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 25 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 25

00:43:10
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 24 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 24

00:34:55
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 23 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 23

00:43:17
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 22 Bộ Bộ Kinh Tâm (Thuyết Minh)

Tập 22

00:34:56
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 40 - End Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 40 - End

00:38:12
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 39 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 39

00:45:28
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 38 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 38

00:37:42
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 37 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 37

00:45:27
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 36 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 36

00:36:10
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 35 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 35

00:44:51
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 34 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 34

00:35:05
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 33 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 33

00:43:03
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 32 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 32

00:34:39
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 31 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 31

00:45:36
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 30 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 30

00:35:21
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 29 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 29

00:45:19
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 28 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 28

00:35:12
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 25 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 25

00:43:30
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 26 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 26

00:35:01
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 25 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 25

00:43:12
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 24 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 24

00:32:55
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 23 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 23

00:39:00
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 22 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 22

00:34:56
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 21 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 21- 40)

Tập 21

00:42:58
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 20 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 20

00:35:15
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 19 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 19

00:43:27
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 18 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 18

00:37:21
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 17 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 17

00:45:15
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 16 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 16

00:35:25
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 15 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 15

00:47:23
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 14 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 14

00:40:09
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 13 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 13

01:10:36
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 12 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 12

00:29:37
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 11 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 11

00:45:12
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 10 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 10

00:36:01
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 9 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 9

00:45:02
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 8 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 8

00:37:39
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 7 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 7

00:45:30
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 6 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 6

00:40:23
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 5 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 5

00:49:43
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 4 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 4

00:42:05
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 3 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 3

00:55:52
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 2 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 2

00:40:41
Bộ Bộ Kinh Tâm - Tập 1 Bộ Bộ Kinh Tâm (Tập 01 - 20)

Tập 1

00:57:50
Zing TV

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự

  Đối tác nội dung
  Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser