Đề Thi Đẫm Máu

Đề Thi Đẫm Máu

Tag:

Tâm Lý Tội Phạm

,

Đề Thi Đẫm Máu

Chuyển thể từ bộ truyện đình đám Tâm Lý Tội Phạm của Lôi Mễ, Đề Thi Đẫm Máu xoay quanh Phương Mộc, thiên tài tâm lý học tội phạm. “Đề Thi Đẫm Máu” đơn giản là một đề thi. Nhưng nó không được viết bằng mực, mà được viết bằng máu. Nó không được tạo nên từ chữ, mà được tạo nên bằng mạng người. Nhưng đáng sợ là khi, lúc Phương Mộc nhận ra được đó là một đề thi, thì bài làm của cậu đã bị đánh đến 5 dấu X đẫm máu. Cậu sẽ phải làm gì ? Mục đích của hung thủ là gì ? Những vụ án liên kết với nhau như thế nào ? Khi những mảnh ghép ấy được ghép lại hoàn chỉnh,...

Xem toàn bộ
 • Quốc gia: China
0.0 (-/10) 0 lượt đánh giá
Chia sẻ:
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 24 - END Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 24 - END

00:33:28
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 23 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 23

00:28:49
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 22 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 22

00:30:47
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 21 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 21

00:38:22
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 20 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 20

00:33:20
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 19 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 19

00:38:46
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 18 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 18

00:35:20
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 17 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 17

00:33:07
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 16 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 16

00:39:15
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 15 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 15

00:40:46
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 14 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 14

00:33:20
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 13 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 13

00:42:07
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 12 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 12

00:34:14
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 11 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 11

00:43:16
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 10 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 10

00:36:16
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 9 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 9

00:32:13
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 8 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 8

00:32:23
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 7 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 7

00:28:50
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 6 Đề Thi Đẫm Máu - Vietsub

Tập 6

00:29:10
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 24 - END Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 24 - END

00:29:58
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 23 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 23

00:28:54
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 22 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 22

00:30:52
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 21 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 21

00:38:27
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 20 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 20

00:33:25
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 19 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 19

00:38:51
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 18 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 18

00:35:25
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 16 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 16

00:39:19
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 15 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 15

00:40:51
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 14 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 14

00:33:25
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 13 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 13

00:42:12
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 12 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 12

00:39:46
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 11 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 11

00:36:37
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 10 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 10

00:31:29
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 9 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 9

00:37:00
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 8 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 8

00:32:28
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 7 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 7

00:33:39
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 6 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 6

00:34:06
Đề Thi Đẫm Máu - Tập 5 Đề Thi Đẫm Máu - Thuyết Minh

Tập 5

00:31:12
Zing TV

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự

  Đối tác nội dung
  Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser