Hạo Lan Truyện

Hạo Lan Truyện

Tag:

Hạo Lan Truyện

,

Ngô Cẩn Ngôn

,

Nhiếp Viễn

,

Mao Tử Tuấn

Cuối thời Chiến Quốc,Tần - Triệu tranh đấu, chiến sự nổi lên. Con gái Ngự sử Lý Hách là Lý Hạo Lan (Ngô Cẩn Ngôn đóng) vì bị mẹ kế hãm hại, nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt, thậm chí còn bị bán đi. Lã Bất Vi (Nhiếp Viễn đóng) đã mua nàng và dùng mưu kế tặng nàng cho Tần vương (Mao Tử Tuấn đóng) đang làm con tin ở nước Triệu,

Xem toàn bộ
 • Quốc gia: China
0.0 (-/10) 0 lượt đánh giá
Hạo Lan Truyện - Tập 59 Vietsub

Tập 59

00:46:05
Hạo Lan Truyện - Tập 58 Vietsub

Tập 58

00:45:32
Hạo Lan Truyện - Tập 57 Vietsub

Tập 57

00:45:18
Hạo Lan Truyện - Tập 56 Vietsub

Tập 56

00:45:43
Hạo Lan Truyện - Tập 55 Vietsub

Tập 55

00:45:22
Hạo Lan Truyện - Tập 54 Vietsub

Tập 54

00:46:03
Hạo Lan Truyện - Tập 53 Vietsub

Tập 53

00:45:48
Hạo Lan Truyện - Tập 52 Vietsub

Tập 52

00:45:29
Hạo Lan Truyện - Tập 51 Vietsub

Tập 51

00:45:32
Hạo Lan Truyện - Tập 50 Vietsub

Tập 50

00:44:36
Hạo Lan Truyện - Tập 49 Vietsub

Tập 49

00:45:12
Hạo Lan Truyện - Tập 48 Vietsub

Tập 48

00:44:52
Hạo Lan Truyện - Tập 47 Vietsub

Tập 47

00:45:46
Hạo Lan Truyện - Tập 46 Vietsub

Tập 46

00:45:10
Hạo Lan Truyện - Tập 45 Vietsub

Tập 45

00:45:11
Hạo Lan Truyện - Tập 44 Vietsub

Tập 44

00:45:49
Hạo Lan Truyện - Tập 43 Vietsub

Tập 43

00:45:01
Hạo Lan Truyện - Tập 42 Vietsub

Tập 42

00:45:02
Hạo Lan Truyện - Tập 41 Vietsub

Tập 41

00:45:24

Hạo Lan Truyện Trailer & Clips

Zing TV

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự

  Đối tác nội dung
  Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser