Zing TV cung cấp các widgets cho phép người quản trị website hiển thị nội dung của Zing TV trên website của mình.

Giao diện Widget Bảng Xếp Hạng khi hiển thị trên website của bạn:

 

Để nhúng widget của Zing TV, người quản trị website thực hiện thao tác đơn giản:

B1: Nhúng đoạn mã HTML sau vào website:

< iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0CE" width="300">

B2: Thay đổi giá trị thuộc tính SRC trong đoạn mã trên, tương ứng:

- BXH TV Show: src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0CE"

- BXH Âm Nhạc: src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0DC"

- BXH Phim Truyền Hình: src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0DW"

- BXH Phim Hoạt Hình: src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0DO"

- BXH Chương Trình Giáo Dục: src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0D7"

- BXH Chương Trình Thể Thao: src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0DI"

- BXH Chươg Trình Hài: src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0D6"

- BXH Tin tức - Sự kiện: src="http://tv.zing.vn/embed/charts/IWZ9Z0CF"

Zing TV cung cấp các widgets cho phép người quản trị website hiển thị nội dung của Zing TV trên website của mình.

Giao diện Widget video theo từ khóa khi hiển thị trên website của bạn:

B1: Nhúng đoạn mã HTML sau vào website:

< iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" src="http://tv.zing.vn/embed/tags/Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé">

B2: Thay từ khóa thích hợp vào phần in đậm trong đoạn mã trên. Ví dụ:

- Lấy các video có liên quan với từ khóa "giọng hát việt": src="http://tv.zing.vn/embed/tags/giọng hát việt"

- Lấy các video có liên quan với từ khóa "đàm vĩnh hưng": src="http://tv.zing.vn/embed/tags/đàm vĩnh hưng"

- Lấy các video có liên quan với từ khóa "bóng đá": src="http://tv.zing.vn/embed/tags/bóng đá"

Ngoài ra, Zing TV hỗ trợ lấy các video có liên quan với nhiều từ khóa cùng lúc bằng cách phân biệt các từ khóa bằng dấu phẩy (,). Ví dụ:

- Lấy video có liên quan đến "xe hơi" và "bóng đá": src="http://tv.zing.vn/embed/tags/bóng đá, xe hơi"

Zing TV cung cấp các widgets cho phép người quản trị website hiển thị nội dung của Zing TV trên website của mình.

Giao diện Widget nội dung nổi bật khi hiển thị trên website của bạn:

Để nhúng widget của Zing TV, người quản trị website thực hiện nhúng đoạn mã HTML sau vào website:

< iframe height="305" width="230" src="http://tv.zing.vn/embed/event/IWZ9Z0F6" style="border:1px solid #8ACD00" width="230">

Các thông số Zing TV hỗ trợ để tùy chỉnh Zing TV Embed Player:

autoplay: có 2 giá trị true (hoặc 1) và false (hoặc 0). Tham số này cho phép tùy chỉnh chế tự tự động phát video.

 • Mặc định: false (autoplay=false). Khi mã nhúng được gán giá trị này, video sẽ không tự động phát . Video chỉ được phát khi nhấn vào nút play.
 • Khi giá trị là true, video sẽ tự động phát ngay lục vừa tải xong trang.

displaySuggests: có 2 giá trị true (hoặc 1) và false (hoặc 0). Tham số này cho phép tùy chỉnh hiển thị các video gợi ý sau khi phát xong video chính.

 • Mặc định: true (displaySuggests=true). Khi mã nhúng được gán giá trị này, các video gợi ý sẽ hiện thị sau khi video chính được phát xong.
 • Khi giá trị là false, không hiển thị gợi ý video.

default_format: có 2 giá trị f360 f480. Tham số này cho phép tùy chỉnh mặc định chất lượng chơi video.

 • Mặc định: f360 (default_format=f360). Khi mã nhúng được gán giá trị này, video sẽ mặc định chơi chất lượng 360p.
 • Khi giá trị là f480, video sẽ mặc định chơi chất lượng 480p.
 • Chỉ hỗ trợ chất lượng cao hơn 480p cho trường hợp nội dung video là tin tức.

mute: có 2 giá trị true (hoặc 1)và false (hoặc 0). Tham số này cho phép tùy chỉnh mặc định tắt/mở âm thanh khi chơi video.

 • Mặc định: true (mute=true). Khi mã nhúng được gán giá trị này, mặc định âm thanh sẽ được mở khi chơi video.
 • Khi giá trị là false,mặc định âm thanh sẽ tắt khi chơi video.

loop: có 2 giá trị true (hoặc 1) và false (hoặc 0). Tham số này cho phép tùy chỉnh play lại video khi chơi hết.

 • Mặc định: false (loop=true). Khi mã nhúng được gán giá trị này, mặc định video sẽ ngừng chơi khi play hết.
 • Khi giá trị là true,mặc địnhvideo sẽ play lại từ đầu sau khi chơi hết.

t: giá trị dạng số với đơn vị giây. Tham số cho phép tùy chỉnh thời điểm bắt đầu play video.

 • Ví dụ: http://tv.zing.vn/embed/video/IWZC6086?t=30 . Khi mã nhúng được gán giá trị này, mặc định video sẽ bắt đầu play tại giây thứ 30.
Đối tác nội dung
Đối tác thiết bị
 • Samsung
 • Sony
 • LG
 • Toshiba
 • TCL
 • Panasonic
 • Google TV
 • Opera TV Browser
 • Dune HD