Mộ Vương Chi Vương

Mộ Vương Chi Vương

Tag:

Tomb Of King Wang (2016)

Mười năm trước, công mộ phái phát hiện mộ vương thành cấu kết với bọn tà ma quan đạo, âm mưu tự chiếm giữ phá mộ lệnh, dùng phá mộ lệnh mở cửa kho tàng long mạch của núi Côn Lôn. Mộ Quỷ, kì tài phái Công Mộ không màn sống chết, một mình mạo hiểm xông vào Mộ Cốc đoạt lại phá mộ lệnh. Nhưng cuối cùng lại bị vây hãm không cách nào thoát được, bị bắt khóa vào Kì Lân khóa, từ đó phá mộ lệnh cũng bị phong kín trong mộ thất, hai phái Công Mộ ước định, mười năm sau, vào đêm trăng máu (huyết nguyệt) sẽ lại phân cao thấp. mười năm sau, công mộ phái - Lạc Thời Thu và Lâu Mãn Phong, theo hẹn mà đến. Credit: Hoạt Hình Trung Quốc

Xem toàn bộ
 • Quốc gia: China
 • Thời lượng: 15 Phút
0.0 (-/10) 0 lượt đánh giá
Chia sẻ:
Mộ Vương Chi Vương - Tập 20 - End Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 20 - End

00:21:35
Mộ Vương Chi Vương - Tập 19 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 19

00:18:50
Mộ Vương Chi Vương - Tập 18 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 18

00:23:01
Mộ Vương Chi Vương - Tập 17 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 17

00:22:18
Mộ Vương Chi Vương - Tập 16 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 16

00:22:08
Mộ Vương Chi Vương - Tập 15 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 15

00:21:57
Mộ Vương Chi Vương - Tập 14 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 14

00:22:10
Mộ Vương Chi Vương - Tập 13 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 13

00:19:23
Mộ Vương Chi Vương - Tập 12 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 12

00:22:50
Mộ Vương Chi Vương - Tập 11 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 11

00:19:55
Mộ Vương Chi Vương - Tập 10 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 10

00:22:29
Mộ Vương Chi Vương - Tập 9 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 9

00:21:26
Mộ Vương Chi Vương - Tập 8 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 8

00:23:33
Mộ Vương Chi Vương - Tập 7 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 7

00:20:05
Mộ Vương Chi Vương - Tập 6 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 6

00:19:59
Mộ Vương Chi Vương - Tập 5 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 5

00:18:19
Mộ Vương Chi Vương - Tập 4 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 4

00:19:43
Mộ Vương Chi Vương - Tập 3 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 3

00:19:43
Mộ Vương Chi Vương - Tập 2 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 2

00:19:20
Mộ Vương Chi Vương - Tập 1 Phần 3 - Huyền Quan Tự

Tập 1

00:18:01
Mộ Vương Chi Vương - Tập 21 - End Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 21 - End

00:18:41
Mộ Vương Chi Vương - Tập 20 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 20

00:18:25
Mộ Vương Chi Vương - Tập 19 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 19

00:17:25
Mộ Vương Chi Vương - Tập 18 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 18

00:18:36
Mộ Vương Chi Vương - Tập 17 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 17

00:17:06
Mộ Vương Chi Vương - Tập 16 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 16

00:23:31
Mộ Vương Chi Vương - Tập 15 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 15

00:20:15
Mộ Vương Chi Vương - Tập 14 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 14

00:21:29
Mộ Vương Chi Vương - Tập 13 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 13

00:17:58
Mộ Vương Chi Vương - Tập 12 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 12

00:18:50
Mộ Vương Chi Vương - Tập 11 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 11

00:23:02
Mộ Vương Chi Vương - Tập 10 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 10

00:18:38
Mộ Vương Chi Vương - Tập 9 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 9

00:18:22
Mộ Vương Chi Vương - Tập 8 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 8

00:19:30
Mộ Vương Chi Vương - Tập 7 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 7

00:18:10
Mộ Vương Chi Vương - Tập 6 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 6

00:19:10
Mộ Vương Chi Vương - Tập 5 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 5

00:20:03
Mộ Vương Chi Vương - Tập 4 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 4

00:18:49
Mộ Vương Chi Vương - Tập 3 Phần 2 - Hàn Thiết Đấu

Tập 3

00:17:55
Mộ Vương Chi Vương - Tập 20 - End Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 20 - End

00:16:10
Mộ Vương Chi Vương - Tập 19 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 19

00:19:21
Mộ Vương Chi Vương - Tập 18 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 18

00:18:03
Mộ Vương Chi Vương - Tập 17 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 17

00:20:43
Mộ Vương Chi Vương - Tập 16 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 16

00:18:59
Mộ Vương Chi Vương - Tập 15 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 15

00:17:28
Mộ Vương Chi Vương - Tập 14 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 14

00:18:11
Mộ Vương Chi Vương - Tập 13 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 13

00:17:05
Mộ Vương Chi Vương - Tập 12 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 12

00:18:50
Mộ Vương Chi Vương - Tập 11 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 11

00:19:03
Mộ Vương Chi Vương - Tập 10 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 10

00:19:20
Mộ Vương Chi Vương - Tập 9 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 9

00:18:22
Mộ Vương Chi Vương - Tập 8 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 8

00:18:36
Mộ Vương Chi Vương - Tập 7 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 7

00:18:40
Mộ Vương Chi Vương - Tập 6 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 6

00:18:54
Mộ Vương Chi Vương - Tập 5 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 5

00:18:35
Mộ Vương Chi Vương - Tập 4 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 4

00:18:49
Mộ Vương Chi Vương - Tập 3 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 3

00:18:31
Mộ Vương Chi Vương - Tập 2 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 2

00:19:45
Mộ Vương Chi Vương - Tập 1 Phần 1 - Kỳ Lân Quyết

Tập 1

00:20:06
Zing TV

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự

  Đối tác nội dung
  Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser