Thích Khách Liệt Truyện

Thích Khách Liệt Truyện

Thích Khách Liệt Truyện xoay quanh 4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá các vị vua của họ: Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần, Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ. Thích Khách Liệt Truyện có sự tham gia của các thành viên nhóm SpeXial Lữ Vân Phong, Liên Thần Tường (nhóm SpeXial), Triệu Chí Vĩ (nhóm SpeXial), Mã Chấn Hoàn (nhóm SpeXial), Dịch Bách Thần (nhóm SpeXial), Bành Dục Sướng, Hùng Tử Kì (nhóm SpeXial), Chu Tiển, Tra Kiệt...

Xem toàn bộ

lượt xem

 • Quốc gia: China
0.0 (-/10) 0 lượt đánh giá
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 30 - END Thích Khách Liệt Truyện

Tập 30 - END

00:37:37
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 29 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 29

00:37:49
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 28 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 28

00:37:02
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 27 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 27

00:37:48
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 26 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 26

00:38:24
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 25 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 25

00:37:47
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 24 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 24

00:38:44
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 23 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 23

00:38:00
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 22 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 22

00:36:37
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 21 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 21

00:36:59
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 20 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 20

00:34:55
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 19 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 19

00:36:01
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 18 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 18

00:35:52
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 17 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 17

00:37:52
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 16 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 16

00:34:30
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 15 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 15

00:34:30
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 14 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 14

00:38:24
Thích Khách Liệt Truyện - Tập 13 Thích Khách Liệt Truyện

Tập 13

00:35:44
Zing TV

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự

  Đối tác nội dung
  Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser