Thiếu Lâm Vấn Đạo

Thiếu Lâm Vấn Đạo

Tag:

Thiếu Lâm Vấn Đạo

,

Chu Nhất Vi

,

The Great Shaolin

Bộ phim Thiếu Lâm Vấn Đạo kể về Đời Gia Tĩnh triều Minh, Hoàng đế vô dụng bất tài, triều đình bị Nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Sau khi phương trượng Quan Hải của Thiếu Lâm ẩn cư động Đạt Ma, chúng tăng Thiếu Lâm lo lắng trước nạn nước, tiền đồ phía trước cũng hết sức mơ hồ. Trong lúc đó, đệ tử tục gia mới thu nhận của Thiếu Lâm bao gồm Trình Văn Đạo, Cao Kiếm Hùng, và Hải Đại Lực lại có mối thù diệt môn với cha con Nghiêm Thị. Bởi thiên phú cực cao, nên ba người lần lượt được bố trí vào Đạt Ma đường, dược cục và Ban Nhược đường, để tu luyện võ công, y học và thiền học. Thủ lĩnh Nghiêm đảng, Nghiêm Thế Phiên vì muốn đạt được mục đích biến Thiếu Lâm thành “vật của mình” nên đã mượn danh nghĩa bình định giặc Oa để điều động võ tăng Thiếu Lâm, cấu kết với phản đồ Thiếu Lâm, hòng bá chiếm thiên hạ.

Xem toàn bộ
 • Quốc gia: China
 • Thời lượng: 38 Tập
0.0 (-/10) 0 lượt đánh giá
Chia sẻ:
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 38 - END Thuyết Minh

Tập 38 - END

00:45:26
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 37 Thuyết Minh

Tập 37

38 Tập
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 36 Thuyết Minh

Tập 36

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 35 Thuyết Minh

Tập 35

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 34 Thuyết Minh

Tập 34

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 33 Thuyết Minh

Tập 33

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 32 Thuyết Minh

Tập 32

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 31 Thuyết Minh

Tập 31

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 30 Thuyết Minh

Tập 30

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 29 Thuyết Minh

Tập 29

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 28 Thuyết Minh

Tập 28

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 27 Thuyết Minh

Tập 27

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 26 Thuyết Minh

Tập 26

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 25 Thuyết Minh

Tập 25

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 24 Thuyết Minh

Tập 24

00:45:56
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 23 Thuyết Minh

Tập 23

00:45:57
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 22 Thuyết Minh

Tập 22

00:45:51
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 21 Thuyết Minh

Tập 21

00:45:51
Thiếu Lâm Vấn Đạo - Tập 20 Thuyết Minh

Tập 20

00:45:56
Zing TV

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. Bình luận 0 ký tự

  Đối tác nội dung
  Đối tác thiết bị
  • Samsung
  • Sony
  • LG
  • TCL
  • Panasonic
  • Google TV
  • Opera TV Browser